Now showing items 1-4 of 4

 • Komunikace mezi Matlabem a programovatelným automatem 

  Zbranek, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je prostudování softwarové podpory firmy B&R a na jejím základě vytvořit program pro zobrazování dat v MATLABu. Budou tedy prostudovány možnosti vytvoření komunikace s PLC. Z dostupných metod ...
 • Regulace topného systému a ohřevu teplé užitkové vody v inteligentním domě 

  Žáček, Viktor
  Práce se zabývá regulací topného systému v inteligentním domě. V teoretickém úvodu jsou shrnuty informace o způsobech regulace teploty v místnosti, způsoby ohřívání teplé užitkové vody a regulace její teploty. V práci je ...
 • Robustnost regulátorů 

  Dobias, Michal
  Táto práca sa zaoberá skúmaním pojmu robustnosť regulátorov. Jej ciežom je porovnať robustnosť diskrétnych PID regulátorov (Discrete Equivalent Continuous Controller, Discrete Impulse Area Invariant, Takahashi, Feed-Forward), ...
 • Vizualizace řídicího systému pro inteligentní dům a jeho okolí 

  Slováček, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou vizualizace, k čemu vizualizace slouží a jaké jsou na ni kladeny nároky. Dalšími body práce jsou tvorba modelu zavlažovacího systému, oživování jeho elektroniky, vývoj a popis funkcí ...