Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikace 

    Doboš, Petr
    Cílem práce bylo připravit vzorky práškového hydroxyapatitu pomocí sol-gel a precipitační metody. Po syntéze byly prášky vylisovány a vypáleny při teplotách 500 °C, 800 °C a 1100 °C. Vzorky HAP byly podrobeny analýze FTIR, ...
  • Syntéza pěnové biokeramiky pro potenciálně lékařské aplikace 

    Doboš, Petr
    Cílem práce byla příprava porézních vzorků HAP pro potenciálně medicínské aplikace. HAP byl připraven metodou sol-gel a precipitační. Vzorky HAP byly podrobeny analýze FTIR, XRD, SEM. Takto připravený HAP byl napěněn pomocí ...