Now showing items 1-2 of 2

  • Rozbor a zhodnocení vlivů textury povrchu zkušebních vzorků 

    Fuciman, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá hodnocením textury povrchu různých materiálů, vyrobených technologiemi třískového obrábění (soustružení, frézování a broušení). V teoretické části práce je proveden teoretický rozbor vlivu textury ...
  • Technologie obrábění laserem 

    Strouhal, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá technologií obrábění laserem a jeho využití ve strojním průmyslu. V první části práce je popsán princip vzniku laserového paprsku, rozdělení a aplikace laserů v průmyslu. Experimentální část je ...