Now showing items 1-1 of 1

  • Finanční analýza vybrané firmy 

    Jílek, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje teoretická východiska práce, druhá část je zaměřena na finanční analýzu prováděnou pomocí zvolených metod a na následné ...