Now showing items 1-5 of 5

 • Čerpadlo pro dopravu kapalin z velkých hloubek 

  Dobrovolný, Martin
  V bakalářské práci jsou obsaženy základní informace o rozdělení čerpadel. Rozdělení je zde uvedeno podle normy ČSN 11 0000 a podle měrných otáček čerpadla. Jsou zde popsány konstrukce konvenčních vertikálních hydrodynamických ...
 • Detekce a rozpoznání maticového kódu v reálném čase 

  Dobrovolný, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí a rozpoznáním maticových kódů. Experimentuje s využitím PCLines algoritmu. PCLines využívá Houghovu transformaci a paralelní souřadnice pro rychlé hledání přímek v obraze. Navrhovaný algoritmus ...
 • Konstrukční studie axiálních bezucpávkových čerpadel 

  Dobrovolný, Martin
  V první části práce je uvedena stručná rešerše axiálních hydraulických strojů a základní postupy potřebné k návrhu hydraulického stroje. Druhá část práce je věnována měření charakteristiky axiálního čerpadla s prstencovým ...
 • Regulace turbín malých vodních elektráren 

  Horký, Jiljí
  Tato bakalářská práce pojednává o regulaci turbín v malých vodních elektrárnách. V první kapitole je uvedena základní teorie týkající se této problematiky. V následujících dvou kapitolách je blíže představena charakteristika ...
 • Rozpoznání ručně psaných číslic 

  Dobrovolný, Martin
  Rozpoznávání ručně psaných číslic je součástí oboru počítačovho vidění a také problematikou, se kterou se v dnešní době nelze vypořádat na 100 %. Tato práce popisuje metodu rozpoznávání ručně psaných číslic založenou na ...