Now showing items 1-7 of 7

 • Internetové ovládání laboratorních modelů 

  Dobrovolný, Petr
  Toto zadání řeší návrh dvou modelů, které jsou určeny pro výuku na PLC a v budoucnu i na software Control Web. Oba modely mají být použity v systému LabLink, který umožňuje vzdálenou práci na laboratorních zadáních. První ...
 • Měřicí systém s připojením na internet 

  Dobrovolný, Petr
  Práce se zabývá měřením a distribucí dat pomocí mikrokonroléru ATMega64. Připojení měřicího systému do komunikační sítě je pomocí Ethernetového řadiče ENC28J60. Pro přenos dat k uživateli jsou využity komunikační protokoly ...
 • Možnosti redukce emisí CO2 produkovaných při výrobě portlandských cementů. 

  Dobrovolný, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje snížení emisí CO2 při výrobě portlandských cementů pomocí příměsi II. druhu. Zkoumá možnosti využití skelného recyklátu jako hydraulicky aktivní látky, závislost pucolanity na dosaženém ...
 • Navrhování budov s ohledem na recyklaci 

  Dobrovolný, Petr (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
  The paper focuses on recycling in the building industry, placing emphasis on load-bearing building structures. Current practice is taken as the starting point, namely the processes of demolition, material separation and ...
 • Návrh brzdové soustavy formulového vozu 

  Dobrovolný, Petr
  Návrh brzdové soustavy pro vůz formulového typu. Výpočet základních sil působících v brzdové soustavě, včetně návrhu hydraulických okruhů. Mechanická analýza nejdůležitějších součástí brzdového systému a pedálové sestavy. ...
 • Udržitelné stavění cestou recyklace 

  Dobrovolný, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Výsledkem vysoké surovinové náročnosti současného stavebnictví je řada negativních dopadů na životní prostředí a hospodářství. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje je žádoucí snižování spotřeby surovin a energie a omezení ...
 • Vlastnosti povrchů kluzných ložisek 

  Dobrovolný, Petr
  Základní rozdělení kluzných ložisek spolu s materiály a jejich charakteristikami. Vyhodnocení vlastností povrchů kluzných ložisek, jejich metody obrábění a povrchové úpravy s přehledem dosahovaných drsností a vybraných 3D ...