Now showing items 1-8 of 8

 • Integrace výpočtového programu XFOIL v prostřední MATLAB 

  Křižák, Michal
  Práce se zabývá programem, který je schopný spouštět a řídit XFOIL z prostředí MATLABu. Tento program je zaměřen hlavně na hormadné zpracování dat a vykreslení výsledků z výpočtu XFOILu do grafů. Práce se také zabývá ...
 • Návrh optimálního tvaru trupu amfibie „Seagle“ 

  Weis, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem geometrických tvarů trupu amfibie Seagle a navržení optimálních tvarů pro zlepšení aerodynamických a hydrodynamických vlastností.
 • Parametrická tvarová optimalizace letounu z aerodynamického hlediska 

  Dofek, Ivan
  Práce se zabývá využitím geometrické parametrizace pro tvarový popis některých částí letounu. Geometrická parametrizace je použita pro vytvoření parametrického modelu leteckého profilu. Tento parametrický model umožňuje ...
 • Přehled a vývoj CFD metod 

  Vodička, Vít
  Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a charakteristiku CFD metod v jejich historickém kontextu. Porovná přednosti a nevýhody jednotlivých typů a zmíní oblasti, ve kterých byly dané metody využity.
 • Přehled bezpilotních letounů 

  Haman, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá přehledem bezpilotních letounů. Je zde uveden jejich historický vývoj a možná využití, u vybraných letounů jsou jejich technické parametry včetně obrázků. Práce obsahuje několik druhů dělení UAV ...
 • Přehled konkurence letounu Aero L-159 Alca 

  Bartoněk, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá cvičnými a lehkými víceúčelovými letouny pro pokračovací výcvik srovnatelnými s letounem Aero L-159 ALCA. Je zde vytvořen přehled několika letounů, jejich užití, technických dat, historického ...
 • Přehled miniaturních bezpilotních prostředků 

  Krejčí, Jan
  Bakalářská práce se zabývá přehledem miniaturních bezpilotních letounů. Je zde uveden jejich stručný historický vývoj, rozdělení bezpilotních prostředků a vymezení kategorie MAV, přehled vybraných zástupců kategorie MAV a ...
 • Vývoj a přehled leteckých profilů 

  Kerndl, Jindřich
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj a přehled leteckých profilů. První část se zabývá charakteristikami profilů a jejich významem. Druhá část zachycuje historický vývoj profilů pro letadla s pístovým pohonem. Na závěr ...