Now showing items 1-2 of 2

  • Avantgarda 20.-30. let - Praha a Moskva 

    Dofková, Jekaterina
    Vztahy mezi českou a ruskou avantgardou nebyly dosud řádně prozkoumány, a proto cílem tohoto výzkumu bylo pochopení skutečných faktů a odhalení „bílých míst“, spojených se svérázným rozvojem avantgardní architektury v ...
  • Českoslovenští architekti v SSSR 

    Dofková, Jekaterina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
    The paper focuses on the activity of Czechoslovak architects in the USSR in the 1930s. For many decades, this topic has been obscured by ideology. In his article entitled “In Search for the Unrealized Heritage”, architecture ...