Now showing items 1-18 of 18

 • Explosivní tváření 

  Palán, David
  Odborná práce vypracovaná v rámci bakalářského studia představuje literární studii zaměřenou na technologii explosivního tváření. Práce prezentuje používané metody tváření výbuchem, popisuje principy činnosti jednotlivých ...
 • Nedestruktivní metody kontroly svarových spojů 

  Černický, Martin
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojírenství předkládá rešerši současných metod nedestruktivní kontroly svaru. Na základě literární studie problematiky nedestruktivních metod kontroly svarových spojů ...
 • Numerická simulace svařování lopatky a rotoru turbíny. 

  Dohnal, Ivo
  Práce s názvem Numerická simulace svařování lopatky a rotoru turbíny je zadána firmou Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. . Simulace svařování je prováděna v programu SYSWELD. Použité svařované materiály jsou X22CrMoV12-1 ...
 • Ověření možnosti využití tahové deformace při Hopkinsonově testu 

  Dohnal, Ivo
  Dizertační práce pojednává o možnosti provádění dynamických tahových zkoušek. K tomuto účelu je využíváno zařízení Hopkinsonovy dělené tyče (dále jen SHPBT). Základní konstrukce zařízení je určená k provádění dynamických ...
 • Porovnání ocelí a technologií při výrobě automobilové karoserie 

  Wojcik, Rudolf
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia obsahuje popis využívaných typů ocelí a technologií při výrobě automobilové karoserie. Úvodní kapitola obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých částí karoserie. Poté ...
 • Problematika svařování součásti "komora lisu" 

  Čermák, Petr
  Petr Čermák: Problematika svařování součásti "komora lisu" Cílem této bakalářské práce je výroba komponentu "komora lisu" stroje určeného v potravinářském průmyslu pro pekárenské odvětví a dále výběr vhodné metody obloukového ...
 • Svařování tlakových nádob 

  Máca, Martin
  Práce je zaměřena na technologii svařování tlakových nádob. Jako tlaková nádoba byla zvolena nádoba na dokvašování piva (tzv. CK tank). Dále se v práci zmiňují metody zkoušení svarů a legislativa tlakových nádob.
 • Technologie smykového tlačení 

  Povalač, Tomáš
  Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřena na technologii smykového tlačení. Na základě studie a vlastních zkušeností je v práci představena problematika tlačení, technologie ...
 • Technologie svařování součásti „palivový článek“ 

  Vaculka, Jakub
  Tento projekt je zaměřen na výběr optimální metody svařování pro součást „palivový článek“ v podmínkách strojírenské firmy VN-Ú s.r.o. Cílem je srovnání metod, které má tato společnost k dispozici tedy: TIG, MIG/MAG, a ...
 • Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu 

  Rozum, Josef
  Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou ...
 • Vliv složení ochranné atmosféry na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli 

  Dohnal, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit jaký vliv má ochranný plyn na kvalitu svaru a přenos kovu do svarové lázně při MIG/MAG svařování. Také je zde popsáno jaké druhy sil mohou působit při této metodě svařování. Dále ...
 • Výroba čepu spojky objemovým tvářením 

  Psica, Lukáš
  Práca predkladá návrh technológie výroby čapu spojky objemovým tvárnením za studena z ocele 11 320.5R predovšetkým metódou dopredného pretláčania a pechovania. Súčasť bude vyrábaná postupovým automatom TMP 12 o menovitej ...
 • Výroba držáku nábytkového kolečka 

  Moravčík, Juraj
  Práca rieši návrh technológie výroby držiaku nábytkového kolieska z oceľového plechu 11 321 o hrúbke 2 mm. Na základe variantného riešenia strihu a ohybu bolo zvolené riešenie výroby v postupovom združenom nástroji. Ako ...
 • Výroba pouzdra pružiny objemovým tvářením 

  Kosek, Lukáš
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby pouzdra pro vedení pružiny z konstrukční oceli 11 320-5R objemovým tvářením za studena. Na základě literární studie zaměřené na objemové tváření za studena a následných ...
 • Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením 

  Votavová, Jitka
  VOTAVOVÁ Jitka: Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby sendvičové závitové vložky - z hliníkové slitiny AlMn1 ...
 • Výroba uzavřené matice objemovým tvářením 

  Dušek, Otakar
  Diplomová práce řeší návrh výroby uzavřené matice technologií objemového tváření za studena. Součást bude zhotovena z konstrukční oceli 11 320 5R a velikost její předpokládané roční výrobní série je 800 000 ks. Z navržených ...
 • Význam pěchovací zkoušky pro numerickou simulaci tvářecích procesů 

  Tinka, Petr
  Práce se předně zabývá tvorbou materiálového modelu pro numerickou simulaci s využitím pěchovací zkoušky, a to pro ocel 17 240, na kterou byla nanesena vrstva maziva Delta 144. Ze získaných hodnot sily a dráhy se vytvořil ...
 • Zkoušky tvařitelnosti a jejich uplatnění v praxi 

  Ošťádal, Josef
  Bakalářská práce obsahuje stručný přehled zkoušek tvařitelnosti a to jak základních, tak i některých vybraných technologických. Vysvětleny jsou základní prinicipy, použitelnost, způsoby vyhodnocováníní a případné využití v praxi.