Now showing items 1-20 of 28

 • Bytový dům v Karviné 

  Pala, Kamil
  Bakalářská práce je projekt bytového domu ve městě Karviná. Bytový dům je projektovaný jako čtyřpodlažní dům, s jedním podzemním podlažím. Budova je navržena jako objekt s dvanácti bytovými jednotkami. Dům má plochou ...
 • Dřevostavba rodinného domu 

  Munzar, Daniel
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh dřevostavby rodinného domu. Objekt je navržen jako jednogenerační pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu a skládá se ze dvou podlaží. Podlaží částečně zapuštěné ...
 • Farma s ubytovacím zařízením 

  Tušl, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem budovy s ubytovacím zařízením v koňském areálu na Kratochvilce. Budova sestává ze dvou nadzemních podlaží a je navržena ve standartu garni*** s 75-ti lůžky pro hosty a s omezenou možností ...
 • Geodetické práce pro tvorbu účelové mapy k provedení pozemkových úprav v obci Bobrová 

  Dohnal, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy pro potřebu pozemkových úprav v obci Bobrová. V začátku práce lze najít historický i dosavadní vývoj oblasti, poté následuje vymezení vlastní lokality, která je zaměřována. ...
 • Hasičská stanice typu C2 

  Wojcik, Jindřich
  Diplomová práce zpracovává projekt hasičské stanice typu C2 pro hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje. Budova je rozdělena na dva stavební objekty. Půdorys prvního stavebního objektu je řešen jako obdélníkový s ...
 • Hra na platformě iOS 

  Dohnal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplayer hry pro platformu iOS. Popisuje nástroje určené k vývoji aplikací pro platformu iOS a herní frameworky Cocos2d a Sparow. Dále rozebírá síťovou komunikaci, problém s časovou ...
 • Hygrothermal simulation of wood exposed to the effect of external climate 

  Dohnal, Jakub; Hradil, Petr; Pěnčík, Jan (IOP Publishing, 2017-11-04)
  The article is focused on simulation of moisture transfer in wood of norway spruce (Picea abies L.). Experimental specimen was exposed to the northern climatic conditions in Lund University, Sweden. The moisture content ...
 • Kotel na spoluspalovaní vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Dohnal, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem kotle na spoluspalování vysokopecního a koksárenského plynu, včetně dimenzování výhřevných ploch. Úvodní část je věnována stručné charakteristice spalovaných ...
 • Nízkoenergetický zděný rodinný dům ve Zlíně 

  Kulenda, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkoenergetického rodinného domu ve Zlíně. Jedná se o samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími. První nadzemní podlaží tvarově odpovídá písmenu L, příčně na něm je ...
 • Novostavba bytového domu v Brně 

  Rochlová, Tereza
  Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu s 16-ti bytovými jednotkami. Dům je navržen jako čtyřpodlažní, podsklepený s plochou střechou. Dispoziční uspořádání bytů je 2+KK a 3+KK. V suterénu bytového domu se ...
 • Novostavba bytového domu v Malenovicích 

  Paštěka, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektu novostavby bytového domu v Malenovicích. Místem stavby je parcela č. 801/305 v katastrálním území Malenovice u Zlína, která se nachází na okraji sídliště. Stavba tak ...
 • Polyfunkční dům v Plzni 

  Bureš, Jiří
  Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčního domu v Plzni, městské části Černice. Objekt je situován v katastrálním území Černice, na parcele číslo 1457/22 a 1456/10. Pozemek je v současné době nezastavěný a je zde ...
 • Relaxačně sportovní objekt s ubytováním 

  Richtárik, Radovan
  Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace Relaxačně sportovního objektu s ubytováním v Suchdole nad Odrou. Polyfunkční dům je třípodlažní a částečně podsklepený, zastřešení je po celém objektu plochou ...
 • Rodinný dům 

  Smejkal, Petr
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby rodinného domu ve svahu. Rodinný dům je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Objekt je založen na základových pasech, nosná konstrukce je navržena ze ...
 • Rodinný dům 

  Brychta, Ondřej
  V projektu je zpracována technická dokumentace k samostatně stojícímu rodinnému domu s provozovnou – masérna. Stavba se nachází v obci Rabštejn. Zastavěná plocha je 142,41 m2. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno ...
 • Rodinný dům s prodejnou 

  Bartoš, Jan
  V mé bakalářské práci jsem řešil návrh rodinného domu s prodejnou. Objekt je situován v okrajové části města Frýdlant, v blízkosti lyžařské sjezdovky. Stavba je podlouhlého obdélníkového tvaru s přilehlou garáží. Objekt ...
 • RODINNÝ DŮM V BRNĚ, KRÁLOVĚ POLI 

  Balúch, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Brně, Králově poli. Objekt se nachází na parcele č.239/5, v katastrálním území Sadová. Je situován ...
 • RODINNÝ DŮM VE ŠTÍTINĚ 

  Vlčková, Bára
  Tato bakalářská práce je projekt dvoupodlažního podsklepeného rodinného domu ve Štítině. Dům je zděný a je navržen pro bydlení čtyřčlenné rodiny. V suterénu se nachází společenská místnost, sklad potravin, sušárna, WC, ...
 • Rodinný dům z panelů TM 

  Koláčková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami, který se nachází v katastrálním území obce Kobylice. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům pro dvě čtyřčlenné rodiny. ...
 • Roubený penzion na Stříbrném dvoře v Jihlavě 

  Dohnal, Jakub
  Cílem této diplomové práce je návrh roubeného penzionu na konkrétním pozemku nedaleko krajského města Jihlava v lokalitě Stříbrný Dvůr. Na tomto pozemku také vznikne broková a kulová střelnice se zázemím pro střelce. Dále ...