Now showing items 1-6 of 6

 • Autorské právo a jeho porušování na internetu 

  Vlach, Aleš
  Bakalářská práce „ Autorské právo a jeho porušování na internetu“ pojednává o problematice střetu v oblasti autorského práva a internetu. Věnuje se z pohledu autorského práva právu mezinárodnímu, právu EU a právu ČR a to ...
 • Parametry vedení vn 

  Dohnal, Martin
  Tato práce se zabývá výpočtem parametrů vedení a jejich měřením. První část práce se zabývá výpočtem parametrů vedení. Druhá část práce se zabývá měřením parametrů vedení. Třetí část práce se zabývá měřením parametrů ...
 • Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie 

  Dohnal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá simulováním různých provozních situací v síti s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie se zaměřením zejména na frekvenční stabilitu. Netočivým zdrojem je každý zdroj elektrické ...
 • Recirkulace výfukových plynů zážehového motoru 

  Dohnal, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukční úpravy zážehového motoru, která by umožnila zvýšení podílu recirkulovaných plynů ve válci pro získání co největšího množství výhod, které nám recirkulace výfukových plynů může ...
 • Testování ventilačních vyústek pro kabinu osobního vozu 

  Dohnal, Martin
  Tato práce se zabývá experimentálním testováním ventilačních vyústek kabiny osobního vozu. V úvodní části jsou obecně charakterizovány vlastnosti proudění vzduchu a vlastnosti proudu vzduchu vycházejícího z vyústky. ...
 • Vliv příměsí elektrolytu na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Dohnal, Martin
  V dnešní době je olověný akumulátor nejrozšířenější v automobilovém průmyslu. Ve kterém slouží jako zdroj energie při startování automobilu. Od nedávna je akumulátor používán nejen při startech, ale i při jízdě v městském ...