Now showing items 1-9 of 9

 • 2-D externí aerodynamika tělesa nestandardního tvaru 

  Mohyla, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu jevu proudění kapaliny kolem válcové tyče v 2-D prostoru za využití metodiky výpočtové dynamiky tekutin (CFD) s populárními modely turbulence k- SST and k- SSTSAS. První část ...
 • Analýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  U zařízení na výměnu tepla s hustými svazky trubek je potřeba zajistit rovnoměrné rozdělení pracovní látky napříč svazkem, aby se předešlo různým provozním potížím. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění v trubkovém ...
 • Kontrolní výpočet potrubí v souladu s ASME B31.3 

  Dohnal, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kontrolní pevnostní výpočet již zhotoveného potrubního systému, jenž představuje klíčový prvek v transportu procesních médií a to především kapalin. Pro správnou funkci potrubí je třeba, ...
 • Optimalizace konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy 

  Dohnal, Miloslav
  Cílem této práce je vytvořit výpočtový model stávající (běžné) konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy, provést výpočet a vyhodnotit kvalitu chlazení stávající sondy a případně navrhnout konstrukční úpravu pro zlepšení ...
 • Proudění vody obtokovou větví napájecího ventilu 

  Waloszek, Jan
  Proudění tekutiny je významnou součástí mnoha zařízení procesního průmyslu a je proto nutné je optimalizovat z hlediska hydraulických odporů. V této práci je řešeno proudění dvěma typy kolen, použitých v obtokové větvi ...
 • Srovnání přístupů pro návrh přírubových spojů 

  Hrbáček, Jan
  Přírubové spoje jsou často využívaným typem spojení v průmyslové praxi. Jsou na ně kladeny nároky na jejich dimenzování, pevnost a těsnost. Jejich správný a bezchybný návrh může být řízen buď výpočtem, nebo výběrem ...
 • Virtual modelling výpočetní domény pro CFD simulace 

  Volek, Matěj
  Tato bakalářská práce se věnuje open-source softwarům pro vytváření výpočtových sítí pro CFD simulace. V úvodní kapitole je představeno výpočtové modelování tekutin, stručně popsány řídící rovnice a proveden úvod do ...
 • Výpočet potrubní trasy parovodu 

  Majer, Jan
  Práce objasňuje problematiku návrhového a kontrolního výpočtu parovodní potrubní trasy. K provedení analýzy jsou využity dva výpočtové programy – AutoPIPE a Ansys. V programu AutoPIPE je u potrubní trasy řešena problematika ...
 • Výpočtová analýza proudění v bubnové sušičce prádla 

  Dohnal, Miloslav
  Cílem této práce je vytvořit výpočtový model radiální průmyslové bubnové sušičky prádla, provést výpočet a identifikovat množství vzduchu, které proteče dovnitř samotného bubnu. Výpočet je prováděn pomocí výpočetní dynamiky ...