Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro sledování polohy zařízení pro OS Windows Phone 

    Dohnal, Stanislav
    Aplikace implementována v rámci této práce se zabývá získáváním dat o aktuální pozici zařízení, na němž je nainstalován operační systém Windows Phone 7. Obsahuje teoretické seznámení s tímto operačním systémem, dnešní ...
  • Management topné energie v domácnosti 

    Dohnal, Stanislav
    Cílem práce je přizpůsobení starého vytápěcího systému tak, aby systém sám plnil potřeby uživatele a usnadnil mu jeho ovládání. Nový vytápěcí systém dokáže samostatně automaticky ovládat vytápění. Jeho důležitou součástí ...