Now showing items 1-2 of 2

  • Klimatické zkoušky procesního kalibrátoru M143 

    Dojava, Václav
    Bakalářská práce se zabývá klimatickými zkouškami kalibrátoru M143.Teoretická část práce se zabývá rozborem a popisem norem využívaných při klimatických zkouškách elektrických přístrojů. Dále práce popisuje vlastnosti a ...
  • Stanovení standardní nejistoty při konfirmaci teplotní komory 

    Dojava, Václav
    Diplomová práce se zabývá problematikou konfirmace teplotní komory CTS 65/50, která je součástí vybavení zkušební laboratoře CVVOZE. Teoretická část práce se zaměřuje na rozbor a popis metodiky konfirmace teplotních komor, ...