Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení odchylek měření 3D optického skeneru 

    Dokoupil, Filip
    Cílem této bakalářské práce je experimentální zjištění odchylek měření optického systému ATOS Triple Scan při aplikaci matnícího křídového a titanového nástřiku užitím statistického zpracování dat. Teoretická část práce ...
  • Zpracování slitiny 2618 pomocí technologie selective laser melting 

    Dokoupil, Filip
    Práce se zabývá nalezením a ověřením vhodných technologických parametrů technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 2618. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin a popis ...