Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh metodiky pro zavedení ISMS 

    Dokoupil, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro zavedení ISMS, tedy systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System). V teoretické části jsou popsány základní principy a postupy při zpracování ...
  • Návrh síťové infrastruktury pro moderní rodinný dům 

    Dokoupil, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro moderní rodinný dům. Vychází z analýzy architektonického projektu rodinného domu, na jehož základě bude tato síť navrhnuta. Dále specifikuje konkrétní implementaci ...