Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

    Doležalová, Hana
    Diplomová práce s názvem Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu se zabývá řízením rizik podniku Zemědělské družstvo Radiměř. Práce je rozčleněna na dvě části, část teoretickou, která popisuje základní pojmy ...
  • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

    Popelková, Kateřina
    Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, je popsáno živnostenské podnikání a základní pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Dále je popsán výpočet základu daně a výpočet samotné daňové ...