Now showing items 1-2 of 2

  • Laserový řezací plotr ocelových plátů 

    Dokulil, Marek
    Tato diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí. První sekce se věnuje historii a vývoji laserů. Druhá část poté popisuje jednotlivé druhy laserových technologií, které se v dnešní době používají v průmyslu. Dále ...
  • Palubní počítač pro závodní motocykl 

    Dokulil, Marek
    Bakalářská práce je členěna do tří hlavních sekcí. První sekce se zabývá popisem palubních počítačů dostupných na trhu, které je možno použít na závodním motocyklu. Druhá část této práce se zaměřuje na možnosti snímání ...