Now showing items 1-2 of 2

  • Mini stereozesilovač 

    Dokulil, Zdeněk
    Úkolem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat koncový stereofonní zesilovač se síťovým napájením optimalizovaný pro dosažení co nejmenších rozměrů, vybavený korektorem hloubek a výšek, regulátorem hlasitosti, umlčovačem ...
  • Modul elektrické zabezpečovací ústředny s komunikátorem GSM 

    Dokulil, Zdeněk
    Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout a zrealizovat malou modulární ústřednu s důrazem na komunikaci se sítí GSM. V první části práce je rozebrána historie ústředen od počátku až po dnešní technologie. Dále byly také ...