Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza výkonnosti firmy Agrodružstvo Zábřeh pomocí časových řad 

  Doleček, Jan
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod na vybrané ekonomické ukazatele Agrodružstva Zábřeh. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, konkrétně finanční analýza, regresní analýza a analýza ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krchňáková, Denisa
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu finanční situace společnosti MERIT GROUP, a. s. za období v letech 2008 – 2014 s uplatněním zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy, pomocí kterých vytváří návrh možných ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Doleček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému firmy a návrh změn. První část této práce je věnována systematickému zpracování teoretických východisek potřebných k objasnění důležitých pojmů z oblasti ...