Now showing items 1-14 of 14

 • Bicycle Additional Drive With A Combustion Engine And An Electric Powertrain 

  Doležal, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The objective of this paper is power converter design for bicycle with combustion engine and electric power transmission. Converter is powered by a generator which is connected to the combustion engine shaft. The power ...
 • Deskový most přes místní potok 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního deskového mostu o jednom poli přes místní potok. Rozpětí konstrukce je 19 metrů. Geometrie mostu byla vybrána ze tří variant. Mostovka je tvořena betonovou předpjatou deskou. ...
 • Inovace skládané klikové hřídele pro minibikové motory 

  Doležal, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá inovací skládaného klikového hřídele minibiků společnosti Blata. Minibike je označení pro malý motocykl osazený dvoudobým spalovacím motorem o obsahu 40 nebo 50 cm3. Stroj je určený pro závodní ...
 • Koloběžka s BLDC pohonem 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky pro přenosnou skládací koloběžku. Jako pohon je použit BLDC motor. V práci je navržena elektronika pro senzorové řízení. Je použita six-step metoda komutace. V praktické ...
 • Mateřská školka 

  Doležal, Lukáš
  Diplomová práce na téma Mateřská školka je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení stavby. Objekt je navržen na parcele 12288 v katastrálním území Vsetín. Jedná se o novostavbu mateřské školy se dvěma ...
 • Možnosti náhrady současných automobilových paliv 

  Doležal, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o současných palivech a jejich náhradách. V první části jsou shrnuty vlastnosti a budoucnost ropy a dnes běžných a nejvíce užívaných paliv, která jsou z ní vyráběna. Jedná se především o ...
 • Nízkopodlažní dřevostavba 

  Doležal, Lukáš
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh samostatně stojícího, jednopodlažního rodinného domu s obytným podkrovím, bez podsklepení. Konstrukčním systémem je lehký dřevěný skelet. Jeho výhodami jsou dobré tepelně technické ...
 • Polyfunkční objekt 

  Doležal, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace provádění stavby polyfunkčního domu. Objekt je samostatně stojící, má tři nadzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je zděný. Střecha objektu je plochá a ...
 • Propulsion System for Electric Scooter 

  Doležal, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper is focused on a design of optimal propulsion system for folding portable scooter. The BLDC motor is used as a propulsion. The paper deals with the design of electronics for sensor control. Two control methods are ...
 • Provozní účinnosti zdrojů tepla 

  Doležal, Lukáš
  Tématem této diplomové práce jsou provozní účinnosti zdrojů tepla. Práce měla několik cílů. První z nich bylo stanovit účinnost kotle na dřevo dle dostupných metod výpočtů a metody mezi sebou porovnat. Druhým bylo stanovení ...
 • Přídavný pohon jízdního kola s benzinovým motorem a elektrickým přenosem výkonu 

  Doležal, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout nový výkonový měnič pro motokolo s elektrickým přenosem výkonu. Měnič je řízen mikroprocesorem a řídicí algoritmus je navržen s ohledem na maximální účinnost spalovacího motoru. V práci ...
 • Rodinný dům s autodílnou 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s autodílnou a vypracováním projektové dokumentace stavební části. Jedná se o nepodsklepený zděný objekt, který je rozdělen na dvoupatrovou obytnou část a jednopatrovou ...
 • Vytápění bytového domu s provozovnou 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce řeší ve výpočetní části návrh vytápění a ohřevu teple vody v historicky chráněném bytovém domě v Chrudimi. Teoretická část je na téma otopná tělesa. Objekt se skládá ze dvou provozních částí. První část ...
 • Zařízení pro měření kvality prostředí v autě 

  Doležal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro monitorování vnitřního prostředí kabiny osobního vozidla. Zařízení umožňuje měřit teplotu, atmosférický tlak, vlhkost vzduchu, úroveň oxidu uhličitého a hladinu hluku. ...