Now showing items 1-11 of 11

 • Čistička odpadních vod 

  Doležal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením betonové části čističky odpadních vod. Konkrétně výpočtem a posouzením základové desky, obvodové stěny, vnitřní stěny a stropní desky, vypracováním výkresu tvaru ...
 • Implementace vybrané technologie pro ISP 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu ...
 • Komentovaný překlad odborného textu 

  Doležal, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá používáním technického jazyka v češtině i angličtině, v čem si jsou tyto jazyky podobné a v čem se naopak liší. Pro studování jazyků v elektrotechnice byl vybrán technicky zaměřený text k ...
 • Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem dřevoobráběcího stroje pro technologii tloušťkování, srovnávání, řezání a dlabání, které jsou kombinovány pomocí výměnných adaptérů. V práci je uvedena rešerše vybraných dřevoobráběcích ...
 • Metodický nástroj k hodnocení výhodnosti výstavby silniční infrastruktury formou PPP projektů 

  Doležal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním metodického nástroje pro hodnocení výhodnosti realizace výstavby silniční infrastruktury formou PPP projektu a jeho následné aplikaci na konkrétní projekt. V úvodní části jsou ...
 • Návrh síťové infrastruktury hotelu Háj 

  Doležal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení počítačové sítě hotelu Háj, který je nově po rekonstrukci. Součástí této práce bude i návrh kamerového systému a bezpečnostních prvků. Hlavním úkolem bude technické provedení ...
 • Návrh univerzální kabeláže pro společnost GNT s.r.o 

  Doležal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem univerzální kabeláže v multifunkčním domě, který projde kompletní rekonstrukcí a bude sloužit pro firemní účely společnosti GNT s.r.o.. Návrh kabeláže vychází z požadavků ...
 • Silniční most 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce silničniho mostu o rozpětí 48,5m s dolní mostovkou převádějící místní komunikaci přes řeku Dyji ve městě Znojmě. Byly navrženy tři varianty řešení obloukového ...
 • Sledování alkalicko-křemičité reakce 

  Doležal, Martin
  Vlivem alkalicko-křemičité reakce (alkali-silica reaction, dále jenom ASR) dochází k porušení betonových konstrukcí, což může vést ke ztrátě jejich užitných vlastností. Aby reakce mohla proběhnout, je mimo jiné potřeba ...
 • Využití nástrojů projektového managementu pro zavedení nového produktu na trh 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce pojednává o implementaci nového produktu na trh za využití nástrojů projektového managementu a marketingové strategie. Pro správné zajištění všech fází projektu byla zpracována řada analýz, které poslouží ...
 • Výroba ethanolu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie 

  Doležal, Martin
  Práce se zabývá výrobou ethanolu z obnovitelných zdrojů energie. Popisuje procesy výroby ethanolu v závislosti na druhu použitého vstupního materiálu. Dále zkoumá využití ethanolu jakožto motorového paliva a to jak ve směsi ...