Now showing items 1-2 of 2

  • Vizualizace stacionárního robotu v C#/WPF 

    Doležal, Milan
    Práce se zabývá vizualizací simulace stacionárního robotu v jazyce C# a platformě WPF. Byla vytvořena knihovna pro polohování robotu. K realizaci byla použita knihovna Helix-Toolkit. Pro testování byla vytvořena testovací ...
  • Zvýšení zisku drobného investora investováním na měnovém trhu 

    Konečný, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá možnostmi investování na měnovém trhu se zaměřením na drobné investory. Práce obsahuje charakteristiku měnového trhu, analýzu vlivů, které na něj působí a vypracovává strategii obchodování ...