Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza vzniku sloučenin fosforu při procesech tepelného zpracování 

  Skoumalová, Zuzana
  Během vysokotlakých únavových zkoušek docházelo k opakovanému porušování tělesa vysokotlakého čerpadla CP3, které je součástí vstřikovacího systému Common Rail. Porušení může být způsobeno segregací fosforu z čistících ...
 • Aplikace povrchových úprav na ruční nástroje 

  Vraspírová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou materiálů používaných k výrobě ručních nástrojů a nářadí. Teoretická část je soustředěna na nástrojové oceli, jejich mechanické a technologické vlastnosti a jejich tepelné zpracování. ...
 • Badmintonové rakety 

  Kuriál, Jakub
  Tato práce se zabývá rozborem materiálů používaných při výrobě sportovního vybavení pro badminton. Popisuje evoluci v použitých materiálech v kontextu historického vývoje systému hry. Uvádí do souvislosti herní principy a ...
 • Characterization of Electroless Ni–P Coating Prepared on a Wrought ZE10 Magnesium Alloy 

  Buchtík, Martin; Kosár, Petr; Wasserbauer, Jaromír; Tkacz, Jakub; Doležal, Pavel (MDPI, 2018-03-07)
  Electroless low-phosphorus Ni–P coating was deposited on a wrought ZE10 magnesium alloy including an advanced pre-treatment of the material surface before deposition. Uniform Ni–P coating with an average thickness of 10 ...
 • Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications 

  Březina, Matěj; Minda, Jozef; Doležal, Pavel; Krystýnová, Michaela; Fintová, Stanislava; Zapletal, Josef; Wasserbauer, Jaromír; Ptáček, Petr (MDPI AG, 2017-10-31)
  Magnesium and its alloys are modern lightweight materials applicable in a wide range of industrial fields from aerospace and automotive to biomedical applications. Its main advantages are a good strength to weight ratio ...
 • Elastic and Plastic Behavior of the QE22 Magnesium Alloy Reinforced with Short Saffil Fibers and SiC Particles 

  Zapletal, Josef; Doležal, Pavel (MDPI AG, 2018-02-15)
  Magnesium alloy QE22 (nominal composition 2 wt % Ag, 2 wt % mixture of rare earth elements, balance Mg) was reinforced with 5 vol % Saffil fibers and 15 vol % SiC particles. The hybrid composite was prepared via the squeeze ...
 • HiFi DA převodník a sluchátkový zesilovač 

  Doležal, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí D/A převodníku a sluchátkového zesilovače pro stereofonní reprodukci ve třídě Hi-Fi. V úvodní kapitole je popsána problematika digitálního přenosu zvuku, dále je rozebrán návrh ...
 • Hodnocení korozní odolnosti hořčíkové slitiny AZ61 

  Hlavnička, Jiří
  Tato práce je zaměřena na hodnocení korozní odolnosti a charakteru korozního napadení hořčíkové slitiny AZ61 vyrobené metodou squeeze casting. Materiál byl v litém stavu bez tepelného zpracování a ve stavu po rozpouštěcím ...
 • Hodnocení povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek 

  Šafář, Martin
  Bakalářská práce řeší problematiku opotřebení povlaků ložisek. Jako experimentální materiál byly použity čtyři druhy povlaků, ISOFLON, Xylan 1010, DLC a PTFE + Niborit 5P. Jedním z cílů je určení koeficientu tření, při ...
 • Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy 

  Doležal, Pavel; Zapletal, Josef (MDPI, 2016-10-28)
  New Mg-3Zn-2Ca magnesium alloy was prepared using different processing techniques: gravity casting as well as squeeze casting in liquid and semisolid states. Materials were further thermally treated; thermal treatment of ...
 • Influence of the Composition of the Hank’s Balanced Salt Solution on the Corrosion Behavior of AZ31 and AZ61 Magnesium Alloys 

  Tkacz, Jakub; Slouková, Karolína; Minda, Jozef; Drábiková, Juliána; Fintová, Stanislava; Doležal, Pavel; Wasserbauer, Jaromír (MDPI, 2017-11-01)
  namic tests and electrochemical impedance spectroscopy. The influence of the solution composition and material surface finish was examined also through the analysis of corrosion products created on the samples’ surface ...
 • Konverzní povlaky a jejich charakterizace 

  Březina, Matěj
  Tato práce se zabývá protikorozní ochranou hořčíkové slitiny AZ91 pomocí konverzních povlaků. Byl sledován vliv žíhané struktury na tvorbu a korozní vlastnosti konverzních povlaků. V teoretické části jsou popsány vlastnosti ...
 • Koroze biodegradabilních hořčíkových slitin v Hankových roztocích 

  Faltejsek, Petr
  Cílem práce bylo navržení metodiky in-situ hodnocení degradace u vybraných hořčíkových slitin pomocí AFM v SBF roztocích. Studium degradace hořčíkových slitin v chemicky rozdílném korozním prostředí simulující tělní tekutiny ...
 • Materiály fotbalové obuvi 

  Ponížil, Ondřej
  Tato práce pojednává o materiálech fotbalové obuvi a o možnostech technologického zpracování těchto materiálů. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty základní fotbalová fakta a je zde popsán historický ...
 • Materiály na bázi Zn a Ca připravené práškovou metalurgií 

  Morcinek, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je proces přípravy a charakterizace objemového materiálu z práškové směsi zinku a vápníku lisováním za tepla. Takto připravené materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury a fyzikálně ...
 • Nekonveční metody svařování tvářených slitin hořčíku 

  Klimčáková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení možností svařování tvářených slitin hořčíku konvenčními i nekonvenčními metodami. Byly k dispozici tvářené slitiny hořčíku AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41, které byly svařeny metodami ...
 • Nekonvenční metody zpracování nožířských materiálů 

  Bražina, Jakub
  Tato práce se zaobírá problematikou nekonvenčních nožířských materiálu a jejich následnou aplikaci pro výrobu a zpracování loveckého nože. V rešeršní části je čtenáři přiblížena nožířská problematika, kde jsou uvedeny ...
 • Objemové materiály na bázi Zn a Mg pro biomedicínské aplikace 

  Ryšťák, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je proces přípravy objemového materiálu Zn-Mg slinováním při lisování za tepla z práškových směsí. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska struktury, porozity a fyzikálně mechanických charakteristik ...
 • Optimalizace teploty tváření ložisek za poloohřevu 

  Hrouzková, Andrea
  Bakalářská práce řeší problematiku optimalizace teploty tvařitelnosti ložiskových ocelí za poloohřevu. Jako experimentální materiál byla zvolena ložisková ocel 100CrMnSi6-4. Cílem práce bylo experimentální stanovení optimální ...
 • Optimalizace výrobní a montážní technologie ventilového čepu 

  Hrouzková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu výrobní a montážní technologie ventilového šroubu montovaného do dieslového vysokotlakého čerpadla CP3 ve firmě Bosch, u kterého byla zjištěna netěsnost. Jako experimentální ...