Now showing items 1-9 of 9

 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

  Zezula, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je návrh modernizace marketingové strategie, která je tvořena za pomocí dat získaných z předešlého ročníku Moravské ligy Taekwon-Do ITF. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která jsou ...
 • IS pro podporu zákazníků 

  Doležal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zpracování MySQL databáze použitím programovacího jazyka PHP5. Cílem práce je IS na podporu zákazníků. K dosažení svých cílů používá PHP Framework Symfony. Pro každou roli v systému ...
 • Návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně 

  Doležal, Tomáš
  Cílem diplomové práce byl variantní návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně. Mostní nosník je navržen jako spojitý s teoretickými rozpětími 65 m + 106 m + 65 m. Byl uvážen vliv stálého zatížení, klimatického ...
 • Ocelová konstrukce rozhledny 

  Doležal, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu a statického posouzení nosné ocelové konstrukce rozhledny s výškou 24 m na základě výchozích architektonických podkladů. Klimatické zatížení (vítr, sníh, námraza) je stanoveno ...
 • Radarová čidla pro měření rychlosti 

  Doležal, Tomáš
  Hlavním předmětem, kterým se tato bakalářská práce zabývá, je výběr vhodného mikrovlnného čidla pro měření rychlosti automobilů v běžném provozu, při pokrytí více jízdních pruhů vozovky, vhodnou metodou. Dále je z komerčně ...
 • Rekonstrukce tvaru objektu založená na odezvě max(t,0)-pulsu 

  Doležal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou prostorového zobrazování cílů s využitím časových odezev na max(t,0) puls. Problém je formulován jak pro dokonale elektricky vodivé, tak i dielektrické objekty. Hlavní cíl práce ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Doležal, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti ubytovacího zařízení Jacob Brno prostřednictvím její značky. Stávající situace společnosti je rozebraná dle teoretických poznatků. Na základě teorie hodnotového ...
 • Těhlice formulového vozu z hliníkové slitiny 

  Doležal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem odlévané těhlice pro vůz Formule Student Dragon X. Na základě rešerše je zvolena vhodná technologie odlévání. Poté je proveden konstrukční návrh a pevnostní výpočet. Hlavním kritériem ...
 • Zhodnocení finanční situace společnosti s r. o. MEDIA AGE a návrhy na její zlepšení 

  Doležal, Tomáš
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci MEDIA AGE, s. r. o. za pomocí metod finanční analýzy za zvolené období 2011-2015. Výsledky finanční analýzy jsou následně podkladem pro formulaci návrhů ...