Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční posouzení výkonnosti stavebního podniku 

    Doležalová, Eva
    Předmětem diplomové práce je posouzení finančního zdraví a finanční výkonnosti stavebního podniku. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů výkonnost a finanční zdraví podniku, účetní výkazy a na představení ...
  • Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků 

    Doležalová, Eva
    Předkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, ...