Now showing items 1-12 of 12

 • Biometrické testování živosti - optické vlastnosti 

  Javorský, Daniel
  Tato práce je zaměřená na detekci živosti, která je uplatnitelná v biometrických zařízeních. V rámci práce byly nastudovány metody sloužící k detekci živosti a podrobně je rozpracována metoda saturace kyslíkem. V další ...
 • Desková hra Vládci podzemí 

  Kawulok, Lukáš
  V této práci se zabývám převodem deskové hry Vládci podzemí na PC. Počítačová verze hry se bude řídit stejnými pravidly, jako desková hra. Výsledné řešení umožňuje síťovou hru, možnost uložení aktuálního stavu hry, zpětné ...
 • Detekce oblasti otisku prstu v obraze 

  Doležel, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro detekci oblasti otisku prstu v obraze. Prvním z úkolů bylo zpracování teorie nutné k pochopení problematiky této detekce. Dále pak zhotovení návrhu systému ...
 • Fingerprint Damage Simulation 

  Kanich, Ondřej
  Cílem této práce je návrh a implementace aplikace pro simulaci poškození umělého otisku prstu. Při studiu jsem se soustředil hlavně na projekt SFinGe, který je průkopníkem v této oblasti. Specifikoval jsem přesněji oblast ...
 • Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition 

  Drahanský, Martin; Doležel, Michal; Urbánek, Jaroslav; Březinová, Eva; Kim, Tae hoon (Hindawi, 2012-05-20)
  V dnešní době trpí mnoho lidí různými kožními onemocněními. Tato kožní onemocnění mají silný vliv na proces rozpoznávání otisků prstů. Lidé trpící kožními onemocněními znemožňujícími použití daktyloskopických senzorů jsou ...
 • Klasifikátor biometrických obrazových dat 

  Tretter, Zdeněk
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat klasifikátor otisků prstů, který klasifikuje otisky prstů na základě typu snímače, ze kterého byly nasnímány. Čtenáři jsou v práci popsány existující typy snímačů otisků prstů ...
 • Klient/server aplikace hry mariáš 

  Fabian, Jaroslav
  Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci karetní hry Mariáš. Hra je určená pro tři až čtyři hráče, kteří ji hrají přes počítačovou síť prostřednictvím protokolu TCP/IP. Hra je vytvořená pro systémy Microsoft Windows ...
 • Luštění substitučních šifer v klasické kryptografii 

  Kulich, Martin
  Práce uvádí programový nástroj pro automatické luštění monoalfabetických substitučních šifer s využitím slovníkového útoku. Vychází z již uvedených řešení pro anglický jazyk, které však měly omezení na vlastnosti šifrového ...
 • Odstranění vad objektivu 

  Doležel, Michal
  Bakalářská práce se zabývá metodami odstraňování vad digitálních fotografií vzniklých v důsledku vad fotografických objektivů. Popisuje nejčastější vady fotografických objektivů, zabývá se příčinami jejich vzniku, dále pak ...
 • Průběžná verifikace osob na základě dynamiky stisku kláves 

  Dohnálek, Tomáš
  Tato práce se zabývá průběžnou verifikací osob na základě dynamiky stisku kláves při psaní volného textu. Jsou představeny výhody a nevýhody této biometrické vlastnosti a také různé přístupy k analýze vzorků. Podrobně je ...
 • Sledování objektů v sekvenci snímků 

  Švancar, Boris
  Práce se věnuje metódam pro detekci pohybu a sledováni objektů ve video sekvenci ze statické a dynamické kamery. Detailně je zde představena metoda odčítaní pozadí s využitím aktualizace pozadí a metoda Lucas-Kanade optický ...
 • Umělá inteligence pro deskovou hru Hnefatafl 

  Stratilová, Lenka
  Obsahem této práce je návrh, vytvoření a otestování umělé inteligence pro deskovou hru Hnefatafl. Začátek písemné práce popisuje pravidla Hnefataflu včetně nejznámějších variant a použité algoritmy z oblasti umělé inteligence, ...