Now showing items 1-8 of 8

 • Formy a metody motivace manažera ve stavebnictví 

  Mlčoch, Ondřej
  Diplomová práce „Formy a metody motivace manažera ve stavebnictví“ se zabývá problematikou motivování vedoucích pracovníků stavebních firem. Teoretická práce obsahuje vysvětlení základních pojmů potřebných k pochopení ...
 • Kalkulace nákladů na provoz zařízení staveniště 

  Mlčoch, Ondřej
  Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části definuji projekt a projektové řízení staveb. Dále charakterizuji zařízení staveniště, jeho funkci, členění a návrh. Zaměřím se také na možnosti ...
 • Návrh manipulátoru pro TEM 

  Melichárek, Václav
  Tématem této diplomové práce je návrh manipulátoru vzorku pro TEM. V rámci tohoto tématu byl proveden návrh části manipulátoru vzorku sloužící k pohybu vzorkem ve směru osy đť‘Ą (tzv. x-posuv). V úvodní teoretické části ...
 • Návrh větrání bytu v panelovém domě 

  Doležel, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení větrání s rekuperací pro byt v panelovém domě. Úvodní kapitola se zabývá rozborem současných větracích jednotek a příslušenství určených pro tyto účely. Další kapitoly jsou věnovány ...
 • Přístavní kontejnerová překladiště - přehled příslušenství jeřábů 

  Doležel, Pavel
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma přístavní kontejnerová překladiště – přehled příslušenství jeřábů. Dále pojednává o vývoji kontejnerové přepravy a kontejnerových terminálů.
 • Rekonstrukce vytápění v rodinném domě 

  Doležel, Pavel
  Diplomová práce je věnována konstrukci a návrhu teplovodních kotlů na pevná paliva. Úvodní kapitola se zaměřuje na teorii spalování pevných paliv, aktuální legislativu a konstrukci kotlů. V následující část je proveden ...
 • Současné možnosti nalezení fyzické pozice stanice v Internetu 

  Doležel, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami IP geolokace, tedy určením fyzické pozice stanice v síti Internet na základě znalosti IP adresy této stanice. Mým cílem bylo provést měření zpoždění v experimentální síti PlanetLab ...
 • Specifika motivace ve stavebním podniku 

  Smejkal, Marek
  Diplomová práce „Specifika motivace ve stavebním podniku“ se zabývá problematikou motivování, firemní kulturou a řízení lidí ve stavebních podnicích. Teoretická část se pozastavuje nad vysvětlením a přiblížením základních ...