Now showing items 1-2 of 2

  • Person Detection for an Orthogonally Placed Monocular Camera 

    Škrabánek, Pavel; Doležel, Petr; Němec, Zdeněk; Štursa, Dominik (Wiley-Hindawi, 2020-10-14)
    Counting of passengers entering and exiting means of transport is one of the basic functionalities of passenger flow monitoring systems. Exact numbers of passengers are important in areas such as public transport surveillance, ...
  • Vliv barevných modelů na chování konvolučních neuronových sítí 

    Šimunský, Martin
    Diplomová práce zkoumá aktuální poznatky týkající se vlivu barevných modelů na chování konvoluční neuronové sítě. Na základě poznatků je proveden experiment na toto téma se šesti barevnými modely RGB, HSV, CIE 1931 XYZ, ...