Now showing items 1-16 of 16

 • Alternativní metody v kryptografii 

  Hampl, Dalibor
  V první části této bakalářská práce je vysvětleno, co je to obecně kryptografie, dále je všeobecně rozebrána problematika současných šifrovacích metod. Patří mezi ně asymetrické, symetrické a hybridní šifrovací metody. ...
 • Bezpečená komunikace mezi data loggerem a databazovým serverem 

  Ferek, Matúš
  Táto práca je zameraná na analýzu bezpečnostných rizík pri prenose dát v sieti Internet a navrhnutie niekoľkých možných riešení zabezpečenia komunikácie medzi jednotkou zberu dát a serverom pre spracovanie dát. Výsledkom ...
 • Bezpečnost bezdrátových počítačových sítí 

  Jelínek, Martin
  Diplomová práce se zaobírá problematikou bezdrátových lokálních sítí (WLAN) z hlediska bezpečnosti a funkčního principu zabezpečovacích mechanismů. Přechod do problematiky zabývající se bezpečností je provázen metodami ...
 • Bezpečnostní analýza bezdrátových Wi-Fi sítí 

  Passinger, Jiří
  Tato práce pojednává o bezpečnosti Wi-Fi sítí. Definuje bezpečnost a uvádí její specifika pro oblast Wi-Fi sítí. Dále popisuje principy některých bezpečnostních mechanismů s následným návodem na jejich prolomení. Z toho ...
 • Dohledový systém pro Internet Protocol Multimedia Subsystem 

  Švec, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem IMS (IP Multimedia Subsystem) subsystému z po- hledu IMS core prvků (popis funkčnosti, různé implementace, signalizace atd.) Jsou zde stručně popsány dva hlavní komunikační protokoly SIP ...
 • Kryptografické protokoly využívané v počítačových sítích 

  Lúdik, Michal
  Táto práca sa zaoberá rozborom základných kryptografických protokolov, princípom autentizácie a overením ich bezpečnosti. V prvej časti práce je krátke zoznámenie s problematikou - kryptografiou, ďalej niektoré typy útokov, ...
 • Metodika SEO - testování a analýza 

  Krupa, Martin
  SEO - Search Engine Optimization, alebo optimalizácia pre vyhľadávače, určuje spôsoby a metódy, ako vytvoriť web stránku tak, aby ju vyhľadávač zaradil do výsledkov vyhľadávania sám. Jeho veľkou výhodou je trvácnosť výsledkov ...
 • Návrh bezpečnostní infrastruktury elektronického archivu 

  Doležel, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem bezpečnostní infrastruktury elektronického archivu. V teoretické části jsou rozebírány různé technické prostředky využívající zabezpečené počítačové služby a protokoly a také metody využívané ...
 • Ochrana soukromí na Internetu 

  Malina, Lukáš
  Anonymní autentizace slouží k autentizaci uživatelů bez odhalení jejich vlastních identifikačních údajů či osobních dat. Technologie Anonymních Autentizačních Systémů (AAS) poskytuje ochranu soukromí uživatelů a zároveň ...
 • Počátky a vývoj elektromobilů 

  Doležel, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rešeršní studie týkající se vzniku a vývoje elektromobilů. V první části bakalářské práce popisuji elektromobil a jeho výhody a nevýhody. Následuje popis historicky prvního ...
 • Portál pro podporu výuky kryptografie 

  Forman, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vybudování webového portálu pro prezentaci základních kryptografických algoritmů. Ty budou nejprve vysvětleny po teoretické stránce a následně demonstrovány pomocí skriptů. Součástí projektu je ...
 • Současné bezpečnostní trendy v mobilních sítích 

  Jirkovská, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zabezpečení mobilních komunikačních systémů GSM a UMTS. V práci jsou popsány principy autentizace a šifrování obou mobilních systémů. Dále jsou uvedeny jednotlivé algoritmy ...
 • Webová aplikace využívající vícefaktorovou autentizaci 

  Humpolík, Jan
  V práci je popsáno a implementováno 5 autentizačních metod (některé s vlastním návrhem) vícefaktorové autentizace v prostředí webových aplikací. Z výsledků práce lze využít jak webovou aplikaci, tak jednotlivé autentizační ...
 • Webový portál pro přenos obrazu z IP kamer 

  Čučka, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro přenos obrazu z webových kamer, IP kamer, tvorbou živého přenosu z televizních kamer pomocí streamovacího serveru a následné umístění na web. První část se věnuje základním ...
 • Zabezpečení webových služeb 

  Kubáni, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu webových služieb a ich bezpečnosti. V prvom rade podrobnejšie popisuje stavbu, možnosti a funkcie webovej služby, s hlavným zameraním na využívané technológie (SOAP, ...
 • Zabezpečený přístup pro webové aplikace 

  Humpolík, Jan
  Tato práce se zabývá zejména často zanedbávaných součástí zabezpečení každé webové aplikace, ale i bezpečným přístupem samotných uživatelů. Popisuje teoreticky i prakticky moderní techniky zabezpečení, na vytvořené webové ...