Now showing items 1-10 of 10

 • Charakterizace vlastností fotovoltaického systému 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat nejprve o fotovoltaice všeobecne, dále práce informuje o fotovoltaických panelech a celých elektrárnách. V práci je zahrnut i postup jak FVE realizovat v souladu s legislativou.V Další cásti ...
 • Charakterizace zadních stran solárních článků 

  Winkler, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací zadních stran solárních článků. K popisu materiálových vlastností z pohledu zadní strany solárního článku je využito metod elektroluminiscence, emise světla z mikroplasmatu a ...
 • Diagnostické metody fotovoltaických článků využívající lokální emise světla 

  Dolenský, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá oblastí analýzy a diagnostiky monokrystalických křemíkových solárních článků, za použití metod využívající lokální emisi světla. Cíle této práce jsou zaměřeny na objasnění příčiny vzniku ...
 • Distribuční soustava Kypru - realizovatelnost obnovitelných zdrojů a přenos energie 

  Šimonová, Lucie
  Ještě před několika desítkami let si jen málo lidí dokázalo představit, že se fotovoltaické, solárně termální nebo jiné elektrárny založené na obnovitelných zdrojích, stanou skutečností. Dnes se lidé z celého světa naopak ...
 • Mobilní autonomní fotovoltaický systém 

  Horváth, Martin
  Obnovitelné zdroje energie a jejich rozvoj přináší otázky jak tyto zdroje co nejlépe využít. Diplomová práce pojednává o fotovoltaických systémech. Popisuje jejich historii, současnou situaci a nabízí také vyhlídky do ...
 • Monitoring provozu fotovoltaické elektrárny 

  Střípek, Martin
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích Fotovoltaiky. Největší výhodou pro získávání energie je v dlouhé době nevyčerpatelný zdroj Slunce. Tento pohled je důležitý v době, kdy se stále více zemí stávají ...
 • Optimalizace provozu solárních parků 

  Kašpařík, Petr
  Předkládaná práce se zabývá porovnáním technologií a optimalizací provozu fotovoltaických parků s využitím empirických modelů. Základním zaměřením práce je analýza současného stavu vybraných fotovoltaických elektráren na ...
 • Regulace provozu autonomních solárních systémů 

  Slezák, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem autonomního solárního systému. Cílem je přenesní teoretických poznatků o nových směrech v této oblasti do aplikace v praktickém použití. Optimálním nastavením rozhodovacích algoritmů ...
 • Vliv teplotních závislostí luminiscence solárních článků 

  Koutný, Michal
  Tato práce se zabývá diagnostikou defektů solárních článků pomocí nedestruktivních metod. Defekty jsou detekovány metodami elektroluminiscence a luminiscence mikroplasmy v teplotní závislosti. Teplota bude regulována ...
 • Zařízení pro měření intenzity slunečního záření 

  Bobalík, Lukáš
  Tato bakalářská práce poskytuje návrh a řešení konstrukce zařízení pro měření intenzity slunečního záření. Rozebírá důvody proč měřit intenzitu, uvádí princip získávání elektrické energie ze slunečního záření a s tím spojený ...