Now showing items 1-2 of 2

  • Ostrovní systémy 

    Dolinský, Filip
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia ostrovných, sebestačných a decentralizovaných systémov. V prvej časti sú spracované konvenčné, ale aj experimentálne zdroje energii pre ostrovné systémy. Druhá kapitola sa ...
  • Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu 

    Dolinský, Filip
    Cieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný ...