Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh implementace IPv6 protokolu ve společnosti 

  Dvořák, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na implementaci protokolu IPv6 v reálném firemním prostředí. Na začátku jsme seznámeni s teoretickými poznatky o tomto protokolu. Ty je možné v praktické části po analýze současného stavu ...
 • Ovládání Linuxu pomocí kamery 

  Dolníček, Petr
  Cílem projektu bylo vytvořit plně funkční program v jazyce C++, který je schopen detekce objektů a ovládání kurzoru myši v operačním systému Linux. Tato detekce je založena na rozpoznávání objektů požadované barvy a tvaru ...
 • Rešeršní studie zaměřená na vzduchová ložiska 

  Dolníček, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešeršní studie a shrnutí dosavadních poznatků v oboru plynových ložisek. Tato ložiska se v poslední době používají stále častěji a své uplatnění nalézají především u vysokootáčkových ...
 • Stanovení dynamických vlastností zpětného ventilu 

  Dolníček, Petr
  Jedním z cílů této diplomové práce je vytvořit přehled o nejpoužívanějších konstrukcích zpětných armatur. Tyto armatury mají své statické a dynamické vlastnosti. Jednou z dynamických vlastností je kmitání uzavírací kuželky ...
 • Zpracování obrazů při perfúzním zobrazování 

  Dolníček, Petr
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit skript pro program MATLAB, který je schopen načíst obrázky DICOM standardu, přečíst informace v jejich hlavičce a zvolit správnou sérii snímků pro perfuzní analýzu. Tato analýza je ...