Now showing items 1-8 of 8

 • Experimentální stanovení mechanických ztrát turbodmychadla 

  Kudláček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá mechanickými ztrátami v turbodmychadlech. V teoretické části podává všeobecné informace o způsobech uložení rotoru turbodmychadla, blíže se pak zaměřuje na hydrodynamická ložiska. Dále tato ...
 • Experimentální stav pro stanovení spotřeby maziva v turbodmychadlech 

  Kuhajdik, Matej
  Táto práca rieši problematiku spotreby maziva v turbodúchadle a prefuku vzduchu z kompresorovej časti turbodúchadla do ložiskovej skrine. Zvolený problém je vyriešený návrhom skúšobného mechanizmu, ktorý bude použitý pri ...
 • Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů 

  Kříž, Radim
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik hluku v turbodmychadlech spalovacích moto-rů. Nejprve je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část se zabývá pojmem zvuku a následně se zabývá problematikou hluku v turbodmychadlech. ...
 • Hodnocení svarových spojů 

  Kojecký, René
  Tato bakalářská práce řeší mezinárodní a normované přístupy posuzování svarů. Cílem bylo vytvořit přehledný soubor o pravidlech a odlišnostech jednotlivých metod. Zpracování probíhalo na základě dostupné literatury. V první ...
 • Mechanismus pro ovládání vstupu do kompresorové skříně 

  Bartoníček, Richard
  Práce se zabývá návrhem mechanismu pro kontrolu množství vzduchu nasávaného kompresorem turbodmychadla. V první části je stručný popis turbodmychadla a jeho charakteristik, v druhé části jsou uvedeny obvyklé regulační ...
 • Přeplňování turbodmychadly s podporou elektromotorů 

  Rafaj, Martin
  Táto rešeršná bakalárska práca sa zaoberá problematikou preplňovania pri využívaní elektrickej podpory turbodúchadiel. Existuje viacero typov použití elektrickej podpory a práca je zameraná na porovnanie ich prínosov či ...
 • Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí 

  Polášek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem turbínové skříně turbodmychadla VNT pro přívod oddělených tlakových pulzů od výfukového potrubí. Následně práce obsahuje pevnostní kontrolu navržené turbínové skříně. ...
 • Účinnost turbodmychadel s proměnnou geometrii lopatek 

  Fűri, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá preplňovaním spaľovacích motorov. Popisuje najmä systémy turbodúchadiel s premennou geometriou a princíp ich fungovania. Hlavným cieľom práce je popis existujúcich systémov preplňovania. ...