Now showing items 1-2 of 2

  • Bioplyn jako palivo pro kogenerační jednotky 

    Domanský, David
    Cílem této bakalářské práce je popis využití bioplynu jako paliva pro kogenerační jednotky. Úvodní část je zaměřena na vznik bioplynu, jeho využití v praxi a skladování. Hlavní část se zabývá principem kogenerační technologie ...
  • Návrh kompresoru turbodmychadla 

    Domanský, David
    Diplomová práce se zabývá kompresory turbodmychadel používaných pro přeplňování spalovacích motorů. Cílem práce je studie proveditelnosti numerického modelovaní meze pumpování v kompresoru. V úvodní části je stručně popsán ...