Now showing items 1-2 of 2

  • Časová analýza sedání podloží vyztuženého štěrkovými pilíři 

    Vykoukal, Libor
    Cílem diplomové práce je časová analýza podloží vyztuženého štěrkovými pilíři a bez nich. Podloží je tvořeno nasycenými jíly. Hlavním úkolem je zavedení zlepšení do numerických modelů. Pro účel diplomové práce je zvolen ...
  • Posouzení stability kotevního systému 

    Krško, Matúš
    Bakalárska práca je zameraná na problematiku stability kotevného systému. Teoretická časť sa zaoberá rozdelením a technológiou výstavby kotvených stien a poruchovými stavmi, ktoré môžu nastať. Ďalej sú predstavené metódy ...