Now showing items 1-20 of 25

 • Bytový dům 

  Dienová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatné stojícího bytového domu v Přelouči, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o nepodsklepený objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, založen ...
 • Bytový dům 

  Brukner, Josef
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Nížkově. Objekt se nachází na katastrálním území Nížkov, číslo stavební parcely 943/108. Stavební pozemek se nachází na ...
 • Bytový dům 

  Švub, Daniel
  Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby bytového domu v katastrálním území Nový Hradec Králové, na území města Hradec Králové. Objekt je navržen jako samostatně stojící o čtyřech ...
 • Bytový dům 

  Vrbický, Josef
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu v Holicích, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen zděný se skládanými stropy z nosníků a keramických vložek. ...
 • Dětské centrum 

  Hamšík, Václav
  Závěrečná diplomová práce řeší návrh novostavby multifunkčního objektu Dětského centra ve městě Uherský Brod. Stavba je umístěna v blízkosti městského parku. Navrhovaný objekt v sobě sdružuje funkci dětského výukového ...
 • Hotel 

  Mikač, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby sloužící k dočasnému ubytování. Stavba hotelu se nachází v centru obce Halenkov na parcele č. 103/1, která je územním plánem určena k výstavbě. Objekt je navržen jako nepodsklepený ...
 • Mateřská škola 

  Lekeš, David
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby občanské vybavenosti „Mateřská škola“ v katastrálním území Dejvice hlavního města Prahy. Objekt je navržen jako samostatně stojící, ...
 • Mateřská škola 

  Marek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby občanské vybavenosti Mateřské školy v katastrálním území Plácky na území města Hradec Králové. Objekt je navržen jako samostatně ...
 • Obecní úřad se základní školou 

  Maděránek, Martin
  Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Projekt řeší novostavbu volně stojící budovy, Obecní úřad se základní školou. Objekt je částečně podsklepený, ...
 • Polyfunkční dům 

  Štrop, Jaroslav
  Diplomová práce s názvem Polyfunkční dům, je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Navržený objekt je situován na parcele č. 877/1, 877/2 města Jičín. Budova je rozdělena na dvě části – ...
 • Polyfunkční dům 

  Vozár, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude umístěna v městě Brně, v městské části Zábrdovice, v ulici Vlhká. Stavba je členěna na bytové ...
 • Polyfunkční dům 

  Šeda, Kamil
  Cílem zpracované diplomové práce je návrh Polyfunkčního domu. Navržený objekt je řešen v nízkoenergetickém standardu. Tvarově řešený jako nepravidelný obdélník, zastřešen dvěma plochými střechami, z nichž jedna slouží jako ...
 • Polyfunkční dům 

  Pařízek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v katastrálním území Komárov. Objekt je osazen na téměř rovném terénu v zastavěném území. Dům má čtyři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží je vinárna a ...
 • Přístavba tělocvičny 

  Hykšová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace přístavby tělocvičny k základní škole. Přístavba je členitého obdélníkového tvaru. Objekt má dvě nadzemní podlaží, nepodsklepený. Svislý konstrukční ...
 • Rekonstrukce multifunkčního sálu hudební školy s důrazem na akustiku 

  Sehnal, František
  Předmětem diplomové práce bylo vypracovat návrh projektové dokumentace pro rekonstrukci hudebního sálu ve stávajícím objektu soukromé hudební školy D-Music. Objekt se nachází ve městě Kroměříž, katastrální území Kroměříž. ...
 • Rodinný dům 

  Huvarová, Aneta
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci rodinného domu v Bílovci. Stavba je navržena jako podsklepený objekt s dvěma nadzemními podlažími, usazený ve svažitém terénu. Suterén je ...
 • Rodinný dům 

  Semková, Natália
  Táto bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu, určeného k trvalému bydlení čtyřčlenný rodiny. Dům je situován v Jihomoravském kraji, v obci Brno – Ivanovice. V katastrálním území Ivanovice. Stavba má ...
 • Rodinný dům 

  Čechovský, Jakub
  Bakalářská práce spočívá, ve zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby novostavby samostatně stojícího rodinného domu v Písku. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Díky svažitosti pozemku, je podzemním ...
 • Rodinný dům 

  Marek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby rodinného domu. Objekt se nachází v zastavěné lokalitě Malšova Lhota na okraji města Hradce Králové. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s částečným ...
 • Rodinný dům 

  Pařízek, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je novostavba dvougeneračního rodinného domu v obci Březník. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu na konci zástavby rodinných domů v okrajové části obce. Dům má jedno podzemní a dvě nadzemní ...