Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza a segmentace tomografických obrazů 

  Dorazil, Jan
  Práce se zabývá detekcí hran v obrazech magnetické rezonance a jejich segmentací. Jsou uvedeny metody detekce hran v obrazech založené na hledání maxima gradientu, metody detekující hranu pomocí průchodu nulovou hodnotou ...
 • Automatická 3D segmentace obrazu mozku 

  Bafrnec, Matúš
  Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému ...
 • Bezdrátové senzorové sítě s využitím mobilních zařízení 

  Dorazil, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím mobilních zařízení jako senzorových uzlů bezdrátové senzorové sítě. Jsou prozkoumány možnosti bezdrátové komunikace a typy senzorů na mobilních zařízeních se zaměřením na platformu Android. ...
 • Common Carotid Artery Wall Localization In B-Mode Ultrasound Images 

  Dorazil, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Analysis of B-mode ultrasound images capturing the common carotid artery (CCA) provides significant indicators of the overall health of the cardiovascular system. In this paper we propose a novel method for automatic ...
 • Detekce změn v digitálních obrazech 

  Dorazil, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou detekce změny v digitálních obrazech, které byly pořízeny v domácích podmínkách, obyčejnou integrovanou kamerou, ve dvou po sobě jdoucích okamžicích. Jsou zde prozkoumány všechny problémy, ...
 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky zpracování obrazů 

  Šuňal, Štefan
  Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť webové aplikácie zamerané na podporu výuky v oblasti počítačovej grafiky, konkrétne filtrácie obrazu, ditheringu, prevzorkovania a konvolúcie krok po kroku. Je v nej vysvetlená teória ...
 • Korekce barev 3D scanneru a 3D tiskárny 

  Kratochvíla, Michael
  Tato práce se zabývá barevnou korekcí řetězce, který začíná u 3D skeneru Artec MHT, a končí u 3D tiskárny (CJP technologie) 3D systems Zprinter 650. Cílem je řízení barevné interpretace celého řetězce od skenování povrchu ...
 • Nástroj pro subjektivní hodnocení kvality restaurace audiosignálů 

  Černý, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá teorií znehodnocení a rekonstrukce audio signálů, objektivními testy a subjektivními metodami pro vyhodnocení kvality rekonstruovaných signálů. Nejprve je popsáno několik druhů poškození audio ...
 • Segmentace MR obrazů pomocí algoritmů strojového učení 

  Dorazil, Jan
  Tato práce se zabyvá segmentací snímků magnetické rezonance za použití algoritmu Random Forests. Využívané technologie při plnění práce zahrnují programovací jazyk C++ s knihovnami ITK a OpenCV. Práce popisuje postup ...
 • Sledování objektu ve videosekvenci pomocí integrálního histogramu 

  Přibyl, Jakub
  Tato práce se věnuje problematice sledování objektu v reálném čase. Sledovaný objektje definován oblastí ohraničujícího obdélníku. V práci je popsána problematika zpracováníobrazu a využití histogramu pro sledování objektu ...
 • Správa nákladů na provoz automobilu pro Android 

  Dorazil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá mobilní platformou Android. V rámci práce byla vytvořena aplikace pro jednoduchou správu nákladů na provoz automobilu. Práce řeší návrh a implementaci této aplikace a rozebírá problematiku ...
 • Tracking Carotid Artery Wall Motion Using an Unscented Kalman Filter and Data Fusion 

  Dorazil, Jan; Repp, Rene; Kropfreiter, Thomas; Prüller, Richard; Říha, Kamil; Hlawatsch, Franz (IEEE, 2020-12-01)
  Analyzing the motion of the common carotid artery (CCA) wall yields effective indicators for atherosclerosis. In this work, we propose a state-space model and a tracking method for estimating the time-varying CCA wall ...