Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingového plánu společnosti 

    Dorazilová, Iva
    Má diplomová práce se zabývá návrhem marketingového plánu společnosti Aston com, s.r.o. která na trhu působí od roku 2004 ,a tudíž není mezi potencionálními zákazníky známa. Cílem je najít pro firmu Aston com, s. r. o., ...
  • Zhodnocení hospodaření obce 

    Dorazilová, Iva
    Diplomová práce se zabývá celkovým zhodnocením hospodaření obce Lešná s použitím vybraných finančních metod a to v letech 2007 – 2011. Práce je rozdělena do několika části. Teoretická část se zabývá zjištěnými poznatky ...