Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh rozšíření cross-dock kapacit logistické společnosti 

  Doseděl, Filip
  Bakalářská práce se zabývá potřebným rozšířením cross-dock kapacit logistické společnosti. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska pro následující dvě části. Druhou částí této práce je analýza současného ...
 • Podnikatelský plán - Jazyková škola ve Vietnamu 

  Doseděl, Filip
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán pro založení jazykové školy ve Vietnamu. První část práce obsahuje teoretická východiska, jež jsou podkladem pro následující kapitoly. Druhá část práce se soustředí ...
 • Podnikatelský plán - personální agentura 

  Doseděl, Filip
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení personální agentury. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska pro následující dvě části. Druhou částí této práce je především analýza ...
 • Přehled technických aspektů vývoje leteckých proudových motorů 

  Doseděl, Filip
  Závěrečná bakalářská práce přehledně zpracovává technické aspekty vývoje proudových motorů. Zabývá se jejich historickým vývojem, dále obsahuje přehled jednotlivých koncepcí motorů. Rozebírá současné motory použivané v ...