Now showing items 1-2 of 2

  • Parní turbína pro biomasový blok 

    Doseděl, Jakub
    Cílem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny na základě zadaného maximálního průtoku páry do turbíny 120 t/h, teploty admisní páry 440,0 °C, teploty odplynění 125,0 °C, tlaku páry regulovaného odběru 3,0 bar(a), ...
  • Přestavba objektu malé vodní elektrárny 

    Doseděl, Jakub
    Tato bakalářská práce pojednává o malých vodních elektrárnách. První část je věnována základnímu popisu vodních elektráren a jednotlivým typům strojního zařízení využívaným v malých vodních elektrárnách. Druhá část se ...