Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rozjezdu a vybraných manévrů cyklistů 

    Doseděl, Jan
    Diplomová práce s názvem „Analýza rozjezdu a vybraných manévrů cyklistů“ se v první části zabývá historií jízdních kol, konstrukcí, rozdělením, nehodovostí a legislativou. V druhé části je diplomová práce zaměřena na ...
  • Zálivky spár CB krytů 

    Doseděl, Jan
    Bakalářská práce se zabývá problematikou asfaltových zálivek cementobetonových krytů. V praktické části je experimentálně zkoušeno modifikované asfaltové pojivo před procesem a po procesu stárnutí. Na vzorcích asfaltového ...