Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

    Dosoudilová, Jana
    Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ivo Menšík, s.r.o. v letech 2011-2015. V teoretické části jsou popsány vybrané analýzy a ukazatelé. V analytické části je představena analyzovaná ...
  • Komunikační mix podniku 

    Dosoudilová, Jana
    Diplomová práce je zaměřena na komunikační mix společnosti U Badinů, s.r.o. V teoretické části diplomové práce jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy v marketingu a vybrané analýzy. V analytické části jsou informace týkající ...