Now showing items 1-9 of 9

 • Algebraická kritéria v teorii stability lineárních systémů 

  Gáčová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá stabilitou lineárních systémů a jejím posouzením s využitím zejména algebraických kritérií. Teoretická část práce je věnována popisu regulačního obvodu, významu diferenciálních rovnic v ...
 • Analýza stability lineárních diferenčních rovnic 

  Tesař, Lukáš
  Tato práce pojednává o vyšetřování asymptotické stability lineárních diferenčních rovnic na základě kritéria Schurova-Cohnova a Routhova-Schurova. Obě tato kritéria jsou realizována v programu Maple a jejich použití je ...
 • Aplikace Besselových funkcí 

  Lorenczyk, Jiří
  Cílem této práce je seznámení s Besselovými funkcemi a jejich vlastnostmi a nastínění jejich využití v praxi při zkoumání úlohy matematického modelu kmitání tenké kruhové desky. První kapitola se proto zabývá řešením ...
 • Chytrá chalupa 

  Sýkora, Martin
  Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro chytrý dům. Systém je řízen logickým modulem SIEMENS LOGO!, kterým je zajišťováno hlídání objektu či kontinuální měření teplot. Stav systému je pravidelně logován. Pro předávání ...
 • Domovní zabezpečovací systém 

  Martínek, Marek
  Úvodní kapitoly této práce se věnují druhům ochrany objektů, popisují prvky zabezpečovacích systémů a druhy čidel, které se v systémech vyskytují. Další kapitoly se věnují detektorům jiných nebezpečí než je trestná činnost ...
 • Návrh automatizovaného terária 

  Heczko, Dominik
  Práce se zabývá návrhem terária pro chov užovky červené. Toto terárium bude automatizováno pomocí programovatelného automatu Siemens LOGO!. Hlavní náplní práce je návrh terária samotného včetně popisu koncepce, volby ...
 • Optimization of Snake-like Robot Locomotion Using GA: Serpenoid Design 

  Hůlka, Tomáš; Matoušek, Radomil; Dobrovský, Ladislav; Dosoudilová, Monika; Nolle, Lars (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2020-08-24)
  This work investigates the locomotion efficiency of snake-like robots through evolutionary optimization using the simulation framework PhysX (NVIDIA). The Genetic Algorithm (GA) is used to find the optimal forward head ...
 • Pohyb robotického hada 

  Tran, Duc Viet
  Práce je zaměřena vytvoření simulačního modelu robotického hada, který je dále testován na demonstrační úloze. První část práce je věnována stručné analýze základních pohybů živých hadů a aplikaci získaných poznatků v ...
 • Přesnost měření v kontextu historie 

  Jemelíková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem měření z pohledu přesnosti. V první části je věnována pozornost obecnému vývoji měření od odhadování v dávnověku, přes určování chyb v minulosti, až po dnešní vyhodnocování nejistot ...