Now showing items 1-11 of 11

 • Financování činností ve stavebním podniku 

  Hrdinová, Denisa
  Bakalářská práce “Financování činností ve stavebním podniku“ je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat vybranou činnost podniku. S ohledem na specifika stavební výroby je z hlediska finanční stability klíčové zajištění ...
 • Konstrukce vidlicové azimutální montáže astronomického dalekohledu 

  Dostál, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout konstrukční řešení montáže astronomického dalekohledu vidlicového typu s nosností do 20kg a to včetně náhonu obou os. Obsahem řešení je návrh variant vidlicových montáží, výpočtová ...
 • Optimalizace nákladů provozní fáze stavebních objektů 

  Kleinerová, Jana
  Diplomová práce pojednává o provozních nákladech a možnostech jejich optimalizace. Konkrétně se zaměřuje na jeden z největších možných provozních nákladů a to je náklad na vytápění. V první části diplomové práce jsou ...
 • Polyfunkční dům ve Velkých Opatovicích 

  Dostál, Jan
  Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby třípodlažního, polyfunkčního domu ve Velkých Opatovicích. Objekt je navržen na rovinném terénu, je terasovitě odstupňován jižním a východním ...
 • Porovnání přesnosti výroby otvorů při laserovém dělení materiálů na různých typech CNC dělících center 

  Petruška, David
  Práce porovnává přesnost laserových výpalků o rozměrech 90x90 mm s kruhovými a čtyřúhelníkovými otvory, které jsou děleny na dvou CNC dělících centrech s různým typem pohonu os. Na obou strojích jsou vzorky vyřezány pomocí ...
 • Rodinný dům s pivotékou ve Velkých Opatovicích 

  Dostál, Jan
  Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby třípodlažního, částečně podsklepeného, rodinného domu s pivotékou ve Velkých Opatovicích. Objekt je navržen v mírně svažitém terénu. Pivotéka ...
 • S335 

  Dostál, Jan
  Bakalářská práce s názvem S355 má podobu velkoformátového kovového objektu. Výchozím materiálem pro sochu byla konstrukční ocel S355; socha je tvořena jednotlivými, navzájem propojenými segmenty, jež utvářejí výsledný tvar ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti developerského projektu 

  Hrdinová, Denisa
  Práce se zabývá stanovením peněžních toků a vyhodnocením ekonomické efektivnosti developerského projektu výstavby bytových domů. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů ekonomické efektivnost a uvedení jejich ukazatelů, ...
 • Studie mimoúrovňové křižovatky R46 

  Dostál, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R46. Jejím cílem je navrhnout optimální řešení z hlediska kapacity a bezpečnosti. Součástí práce je také návrh napojení na silnici II/433 a ...
 • Studie okružní křižovatky na silnici II/150 

  Dostál, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií okružní křižovatky v extravilánu. Důvodem je nehodovost stávající křižovatky, kterou protínají komunikace II/150 a III/3679. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti této křižovatky.
 • Tahokov 

  Dostál, Jan
  Řízená deformace. Za jakých podmínek lze ovlivnit proces deformace železa? Tato práce je zaměřena na roztahování ocelových profilů. Pomocí různých zkoušek a testů budu konfrontovat výslednou vizuálnost s technickými možnostmi ...