Now showing items 1-6 of 6

 • Konstrukce vidlicové azimutální montáže astronomického dalekohledu 

  Dostál, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout konstrukční řešení montáže astronomického dalekohledu vidlicového typu s nosností do 20kg a to včetně náhonu obou os. Obsahem řešení je návrh variant vidlicových montáží, výpočtová ...
 • Optimalizace nákladů provozní fáze stavebních objektů 

  Kleinerová, Jana
  Diplomová práce pojednává o provozních nákladech a možnostech jejich optimalizace. Konkrétně se zaměřuje na jeden z největších možných provozních nákladů a to je náklad na vytápění. V první části diplomové práce jsou ...
 • Polyfunkční dům ve Velkých Opatovicích 

  Dostál, Jan
  Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby třípodlažního, polyfunkčního domu ve Velkých Opatovicích. Objekt je navržen na rovinném terénu, je terasovitě odstupňován jižním a východním ...
 • Rodinný dům s pivotékou ve Velkých Opatovicích 

  Dostál, Jan
  Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby třípodlažního, částečně podsklepeného, rodinného domu s pivotékou ve Velkých Opatovicích. Objekt je navržen v mírně svažitém terénu. Pivotéka ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti developerského projektu 

  Hrdinová, Denisa
  Práce se zabývá stanovením peněžních toků a vyhodnocením ekonomické efektivnosti developerského projektu výstavby bytových domů. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů ekonomické efektivnost a uvedení jejich ukazatelů, ...
 • Studie okružní křižovatky na silnici II/150 

  Dostál, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií okružní křižovatky v extravilánu. Důvodem je nehodovost stávající křižovatky, kterou protínají komunikace II/150 a III/3679. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti této křižovatky.