Now showing items 1-10 of 10

 • Diagnostika vibrací mechanického původu v asynchronním motoru 

  Dostál, Martin
  Každý stroj, pokud má spolehlivě sloužit po celou dobu plánované životnosti, je potřeba udržovat a kontrolovat, aby se předešlo poruchám. U nákladných strojů a zařízení, jichž se týká vibrační diagnostika, představuje doba ...
 • Dimenzování vodičů venkovního vedení podle ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 

  Dostál, Martin
  Venkovní elektrické vedení musí být navrženo tak, aby odolalo řadě vlivů. Tyto vlivy jsou mechanické, které jsou za normálních podmínek provozu způsobeny především větrem a námrazou, a elektrické. Všechny části elektrického ...
 • Kód 

  Pavlacký, Tomáš
  Série 4 soch, jež vznikli na základě glitchových přístupů tvorby v 3d programu. Dílo se zakládá na 3d vyzualitě glitche (jakožto chyby přenosu informace). Jako základní tělesa pro deformaci byly použity drobné plastiky, ...
 • Manipulační zařízení pro barely 300 kg 

  Dostál, Martin
  Hlavní náplní práce je koncepční návrh manipulačního zařízení na plechové barely s příslušnými zadanými parametry. Návrh vychází z kritické rešerše obdobných konceptů na trhu, hlavně z jejich nedostatků vhodné pro zlepšení. ...
 • Racionalizace technologie výroby tělesa 

  Dostál, Martin
  V úvodní části práce jsou popsány technologie obrábění, které jsou používány při výrobě tělesa vpádu. Následuje podrobné rozebrání stávající technologie výroby této součásti s důrazem na nalezení problematických částí ...
 • Simulátor městské dopravy 

  Dostál, Martin
  Práce se zaměřuje na mikro simulaci dopravy ve městech, konkrétně na malý městský okruh v Brně. Popisuje přístupy k řešení problému s reprezentací pozemních komunikací a představuje základní přístupy a modely potřebné pro ...
 • Šachový program s různými variantami šachů obsahující novou figuru 

  Dostál, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou a zhodnocením metod a algoritmů potřebných k úspěšné implementaci šachového programu. Uvedeny jsou jak základní principy těchto metod a algoritmů, tak i další dnes využívaná rozšíření s cílem ...
 • Využití vlnkové transformace při zpracování obrazu 

  Dostál, Martin
  Vlnková transformace je využívána již několik desetiletí a je stále předmětem výzkumu - především její modifikace používající tzv. vlnky druhé generace. Oproti ostatním integrálním transformacím má několik výhod, těmi ...
 • Vývoj nových osových nástrojů s břity z různých řezných materiálů na definovaných průměrech pro obrábění přesných a velmi přesných děr 

  Dostál, Martin
  V úvodní části práce jsou uvedeny definice základních parametrů přesnosti, kvality obrobeného povrchu a požadavků na přesnost děr. Dále práce obsahuje popis výstružníků a vrtáků podle technologických, materiálových, ...
 • Zamaskování pohybujícího se objektu ve videu 

  Dostál, Martin
  Maskování pohybujících se objektů ve videosekvenci je zajímavé téma v oblasti počítačového vidění. V této práci je navržena metoda pro sledování a maskování jednoho objektu v reálném čase. Předpokládá se vstupní video ...