Now showing items 1-2 of 2

  • Oprava parní turbiny 

    Trněný, Bohumil
    Obsahem této bakalářské práce je revize parní turbiny u provozovatele s návrhem na její generální opravu. Jedná se o turbinu kondenzačního typu se dvěma regulovanými a jedním neregulovaným odběrem. V úvodu práce je uveden ...
  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Teplá, Markéta
    Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku správného řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Jedná se zejména o ty pohledávky, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Hlavním cílem je analýza přístupu ...