Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza řečových promluv pro IT diagnostiku neurologických onemocnění 

  Mekyska, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem systému analýzy hypokinetické dysartrie, jakožto poruchy motorické realizace řeči, která se vyskytuje u přibližně 90 % pacientů s Parkinsonovou nemocí. Pozornost je zde věnována především ...
 • Autentizace s využitím lehké kryptografie 

  Člupek, Vlastimil
  Disertační práce se zabývá kryptografickými protokoly zajišťující zabezpečenou autentizaci komunikujících stran, jenž jsou určeny primárně pro implementaci na nízkonákladových zařízeních využívaných v Internetu věcí. ...
 • Automatický hlásič dopravní nehody vozidel 

  Žurek, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o bezpečnosti v automobilu. Obsahuje úvod do již existujících systémů aktivní a pasivní bezpečnosti a stručně popisuje jejich základní princip. Dále obsahuje popis základního principu ...
 • Bezdrátový optický spoj v sítích LAN a MAN 

  Šporik, Jan
  Hlavním cílem této práce je návrh optického bezdrátového spoje přenosu volným prostorem, atmosférou. Práce popisuje skladbu hlavic atmosférického optického spoje. Část práce se zaměřuje na problematiku šíření optického ...
 • Bezkabelový optický přenos 

  Němec, David
  Tato diplomová práce se nejdříve zabývá všeobecnou problematikou bezkabelového optického přenosu v atmosféře, kdy se následně proberou součásti a úpravy laboratorního pojítka RONJA. Cílem je zjednodušení ovládání laboratorního ...
 • Detekce klíčových slov v řečových signálech 

  Pfeifer, Václav
  Systémy pro zpracování řečových signálů jsou vyvíjeny již delší dobu, ale až s nástupem výkonných výpočetních systémů se začalo s integrací těchto systémů do praxe. Tato disertační práce se zabývá návrhem systému pro detekci ...
 • Metodika měření optické páteřní sítě 

  Chleboun, Jan
  Díky rozvoji v oblasti telekomunikací a informatiky existují metody jak rozšířit přenosový kanál optického přenosového média. Multiplex je sdružování více signálů do jedné přenosové cesty a vlnový multiplex je po stránce ...
 • Měření na optickém vlákně 

  Procházka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá měřícími metodami na optickém vlákně. Jsou zde rozebrány metody pro měření útlumu, chromatické disperze a polarizační vidové disperze. Dále se zaobírá metodami pro měření útlumu pasivních ...
 • Měření parametrů optických spojů 

  Kučera, Zdeněk
  Komunikace pomocí optických kabelů (spojů) je zatím posledním vývojovým stupněm přenosových médií, používaných v současnosti pro přenos dat. Přes počáteční problémy se díky jejich nesporným výhodám použití tohoto média v ...
 • Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v prostředí .NET 

  Tenora, Lukáš
  Práce se zabývá problematikou autentizačních metod pro přístup k webovým službám. V první části jsou vysvětleny autentizační metody a možná bezpečnostní rizika. V druhé části práce je popsán návrh a realizace vlastní ...
 • Optická síť FTTH 

  Horníček, Lukáš
  Cílem bakalářské práce „Optická síť FTTH“ je teoretický a praktický rozbor problematiky optických přístupových sítí s ohledem na současné a perspektivní trendy ve výstavbě a provozu těchto sítí. Pro přehlednost problematiky ...
 • Optické konvertory 

  Chleboun, Jan
  Optické konvertory jsou využívány v různých typech optických sítí, za účelem poskytovat koncovým uživatelům datové a hlasové služby a také umožnit příjem televizního vysílání, které je přenášeno prostřednictvím optického ...
 • PMD - polarizační vidová disperze a vliv na přenos 

  Trávníček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vlivem polarizační vidové disperze na přenášený signál optickou trasou. Popisuje příčiny vzniku polarizační vidové disperze a to jak vnitřní tak vnější. Působením těchto vlivů vzniká diferenční ...
 • PMD - polarizační vlivy optických vláken 

  Klesnil, Ondřej
  Tento projekt popisuje základní pojmy a základní teorie polarizační vidové disperze (PMD) v optických vláknech. Jsou popsány základní vztahy mezi Jonese a Stokese vektory, otáčení matic, definice a reprezentace vektorů ...
 • Pokročilé možnosti zabezpečení medicínských obrazových dat 

  Roček, Aleš
  Zdravotnická zařízení začala využívat výhody digitálního ukládání medicínských obrazových dat jako jsou dostupnost, jednoduché sdílení, vysoké rozlišení atd. Digitální podoba zdravotních záznamu však přináší kromě výše ...
 • Polarizační vidová disperze 

  Turský, Aleš
  Práce pojednává o disperzních vlivech jednovidových optických vláken. Seznámíme se s chromatickou disperzí, hlavní zájem je pak věnován polarizační vidové disperzi. Objasníme si příčinu vzniku polarizační vidové disperze, ...
 • Polarizační vidová disperze - PMD 

  Ťupa, Martin
  Polarizační vidová disperze PMD se stává nejvíce limitujícím faktorem pro realizaci vysokorychlostních optických přenosu. Velikost zpoždění světelného impulzu mezi polarizačními rovinami je ovlivněna spoustou různých ...
 • Polymerová optická vlákna - POF 

  Mitrič, Martin
  Polymerová optická vlákna – POF v posledních letech dosahují hodnoty útlumu kolem 10 dB • km-1. To už je hodnota, která dělá tyto vlákna použitelnýma pro datové přenosy na krátké vzdálenosti. Mezi velké přednosti těchto ...
 • Použití GPRS modulu pro přenos JPG souborů v reálném čase 

  Rusinský, Jan
  Tento dokument popisuje postup návrhu rozhraní mezi VGA kamerou a GSM/GPRS modemem pro zobrazování JPEG obrázk z kamery na WWW stránce. Rozhraní mezi kamerou a modemem je realizováno osmibitovým mikrokontrolerem ATMEL s ...
 • Právní aspekty boje proti počítačové trestné činnosti 

  Dostál, Otto
  Práce se zabývá tématem počítačové trestné činnosti. V prvé řadě na příkladu provozu systému pro zpracování medicínských obrazových informací demonstruje některé vybrané aspekty této problematiky. Ukazuje, že je vždy nutné ...