Now showing items 1-2 of 2

  • Human Presence Detection and Applications in Smart Home Environments 

    Dostál, Pavel
    Práce se zabývá studiem detekce a rozpoznávání člověka a následnou implementací v prostředí softwaru Home Manager, což je projekt simulující chytrý dům s intelligentními zařízeními. Rozšíření o funkcionalitu rozpoznání ...
  • Nové směry v konstrukci a výrobě forem pro voskové odlitky 

    Dostál, Pavel
    Cílem této práce je porovnání technologií silikonových a hliníkových forem pro výrobu odlitků zhotovených technologií přesného lití na vytavitelný model a kusové výroby. Vlastní práce se zabývá fyzickou výrobou silikonové ...