Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza ternárního materiálu na bázi Cu-Sn-Sb 

  Kučera, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá nahrazením stříbrného materiálu, v současnosti používaného k experimentální extruzi v polotekutém stavu. Navržený materiál je ze systému Cu-Sb-Sn. Teoretická část práce se zaobírá pájením a ...
 • Mechanické vlastnosti materiálů připravovaných pomocí procesu SLM 

  Doubrava, Marek
  Diplomová práce se zabývá volbou procesních parametrů pro výrobu vysokopevných materiálů pomocí technologie SLM. Vstupním materiálem byl prášek o chemickém složení odpovídající normě DIN X3NiCoMoTi 18-19-5. Pomocí analytických ...
 • Struktura a vlastnosti povlaků připravovaných PVD technologií 

  Doubrava, Marek
  Předkládaná práce je zaměřena na studium DLC vrstev 3. generace vyráběné firmou Platit a.s. Vrstvy jsou deponovány během nereaktivního filtrovaného PVD obloukového procesu. Cílem je zjistit vliv záměny držáku substrátu s ...